Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness – jak wstąpić?

Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness.

Warunkiem wstąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness jest:

a. zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia

b. wypełnienie deklaracji członkowskiej i wysłanie jej na adres Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest też wysłanie skanu pocztą elektroniczną formularz kontaktowy

c. opłacenie składek członkowskich za 12 miesięcy (5 zł za miesiąc; 12 x 5 zł = 60 zł) i wpłacenie należności w siedzibie Stowarzyszenia lub przelewem na konto: Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness, Gdańsk, nr 30 1940 1076 3109 2238 0000 0000 UWAGA: konto jedynie do składek członkowskich, prosimy nie wpłacać na nie innych opłat

Jakie odniesiesz korzyści?

1. Możliwość startów w zawodach międzynarodowych największej na świecie federacji International Union of Kettlebell Lifting. Jej reprezentantem w Polsce jest Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness.  Start we wspomnianych zawodach dla osób nie będących członkami organizacji jest praktycznie niemożliwy. Stowarzyszenie stara się też pokrywać choć część (a często całość) opłat startowych na mistrzostwach świata i Europy

2. Zniżki na wiele szkoleń kettlebell organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness.

3. Uprawnienia instruktora kettlebell od lipca 2016 roku są wydawane jedynie członkom Stowarzyszenia i ważne tak długo jak pozostają oni członkami organizacji

4. Opłacając składki umożliwiasz Stowarzyszeniu prowadzenie działalności statutowej poprzez organizowanie bezpłatnych szkoleń i kursów. Zazwyczaj w ciągu roku prowadzimy 200 do 300 godzin takich bezpłatnych szkoleń. Najpopularniejsze z nich to 3-godzinne: “Podstawy kettlebell” oraz “Podstawy bulgarian bag”