Kurs instruktora bulgarian bag w Warszawie

Kurs instruktora bulgarian bag w Warszawie

Szkolenie 26 lutego 2023 poprowadził Lech LEON Kledzik. LEON jest jedynym Polakiem posiadającym stopień instruktora PRO, co oznacza może nadawać stopnie instruktorskie bulgarian bag.