Odwołanie szkoleń i kursów w maju i czerwcu

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness na posiedzeniu 22.04.2020 podjął decyzję o odwołaniu wszystkich szkoleń i kursów instruktorskiech do końca czerwca 2020. Nie dotyczy to obozu sportowego w Bieszczadach, który zaczyna się 30 czerwca. Członkowie Zarządu wyrazili nadzieję, że obóz dojdzie do skutku. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta pod koniec maja 2020.