Kurs instruktora kettlebell w Łodzi

kurs instruktora kettlebell w Łodzi

Kurs instruktora kettlebell w Łodzi jest tzw. „kursem mikołajkowym”. Co roku Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness na początku grudnia organizuje kursy wyraźnie tańsze niż w pozostałych terminach. W tym roku zniżkę ustalono na 30%, to znaczy uczestnicy zapłacą 690 zł zamiast 990 zł. Uwaga: od 1 stycznia 2023 cena kursów instruktorskich wzrośnie do 1.190 zł. Można więc powiedzieć, że uczestnicząc w kursie mikołajkowym zaoszczędzacie 500 zł.

Data i miejsce

Gosciny udzieli nam klub „Keep Your Balance” mieszczący się przy ulicy Łąkowej 11 w Łodzi. Szkolenie odbędzie się w weekend 10/11 grudnia 2022. W sobotę zaczynamy o 11.30, a kończymy około 6 godzin później. W niedzielę startujemy o 9.00, kończymy około 15.00. Prosimy uczestników aby w sobotę przybyli 20-30 minut wcześnij abyśmy mieli czas na procedurę rejestracji

Opis

Celem szkolenia jest nauczenie ponad 20 podstawowych technik kettlebell. Będą to zarówno ćwiczenia z amerykańskiej szkoły hardstyle, jak i rosyjskiej giriewoj sport. Ważnym elementem szkolenia będzie wyrobienie umiejętności wykrywania i korygowania błędów u przyszłych podopiecznych.

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi Anna Tybura – należy do bardzo wąskiego grona „instruktorów wykładowców kettlebell”, co oznacza, że może samodzielnie prowadzić kursy instruktorskie. Poza „tradycyjnymi uprawnieniami” Anna jest też instruktorką: amerykańskiej szkoły kettlebell hardstyle, rosyjskiej szkoły kettlebell giriewoj sport oraz 5-boju kettlebell.

Egzamin

Egzamin nie będzie testem siły czy sprawności, a jedynie sprawdzianem nauczonych w czasie kursu technik. Dla wszystkich aktywnie biorących udział w szkoleniu zazwyczaj nie sprawia on większych problemów.

Uprawnienia

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat oraz legitymację instruktora kettlebell. Uprawnia to do prowadzenia treningów osobistych i grupowych oraz szkoleń kettlebell pod warunkiem nienadawania w ich wyniku uprawnień instruktorskich. Uwaga: legitymacje i certyfikaty będą drukowane około 10 dni przed szkoleniem. Osoby, które zapiszą się później otrzymają uprawnienia wypisywane ręcznie, nie drukowane. Uprawnienia są ważne tak długo jak długo instruktor przynależy do Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness (wiąże się to z obowiązkiem corocznego płacenia składki członkowskiej 60 zł). Uwaga: dla osób które posiadają ważne uprawnienia instruktorskie udział w kolejnych kursach instruktora kettlebell na zasadzie “wolnego słuchacza” jest bezpłatny

Organizator

Organizatorem szkolenia jest Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness

Rejestracja udziału

Rejestracja udziału wyłącznie za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Cena i formy płatności

690 złotych + 60 złotych roczna składka członkowska na Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness (organizacja zrzeszająca instruktorów kettlebell).

Składka na PSKiF 60 zł powinna być zapłacona w momencie rejestracji przelewem na konto Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness, konto nr 30 1940 1076 3109 2238 0000 0000 z zaznaczeniem „Roczna składka członkowska od 10 grudnia Łódź”. UWAGA: podane konto jest kontem wyłącznie do wpłacania składek członkowskich, prosimy nie dokonywać na nie żadnych innych wpłat.

Właściwą opłatę za kurs (690 zł) prosimy zapłacić gotówką, na miejscu w dniu szkolenia.

Informacje dodatkowe

Zobaczcie, gdzie jeszcze organizujemy kursy mikołajkowe w cenie 30% niższej niż regularna.

W razie pytań lub wątpliwości, nadzorujący szkolenie Lech LEON Kledzik stoi zawsze chętnie do Waszej dyspozycji: biuro@kettlebell.org.pl tel. 660786972

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z poprzednich szkoleń oraz naszymi planami na najbliższe miesiące.