Kurs instruktora pięcioboju kettlebell Rybnik

Kurs instruktora pięcioboju kettlebell Rybnik

Szkolenie odbędzie się w weekend 2/3 lipca 2022 w Rybniku w klubie CrossFit Black Ground. Mieści się on przy ulicy Jankowickiej 2. W sobotę: 10.00 15.00, w niedzielę o 11.00 – 16.00. Prosimy uczestników o przybycie 15-20 minut wcześniej abyśmy mieli czas na rejestrację.

Opis

To pierwszy tego typu kurs w Polsce!5-bój to najprężniej rozwijający się obecnie kierunek kettlebell. Wydaje się, że żaden inny trend w treningu z odważnikami nie odnotowuje takiego wzrostu liczby miłośników co 5-bój. Dyscyplina (jako jedyna) pozwala na rywalizację z sobą przedstawicieli obu głównych kierunków kettlebell: szkoły amerykańskiej – hardstyle i rosyjskiej – giriewoj sport.

Podczas kursu nauczycie się nie tylko techniki ćwiczeń składających się na 5-bój (zarzut – clean, zarzut z wyciśnięciem siłowym – long cycle press, podrzut – jerk, półrwanie – halfsnatch, wycisko-podrzut – push press). Ważnym elementem będzie też nauka kilkunastu ćwiczeń uzupełniających i pomocniczych ze sztangą oraz odważnikami kettlebell.

Uczestnicy poznają też zasady rozgrywania zawodów i zdobędą podstawową wiedzę na temat obowiązujących przepisów oraz sędziowania.

Dodatkowym profitem jest możliwość wprowadzenia pięcioboju kettlebell do pracy ze swoimi podopiecznymi jako znakomity test siły i wytrzymałości.

Prowadzący

Marcin Filipiak – najlepiej rozpoznawalny „ambasador” 5-boju w Polsce, od wielu lat zaangażowany w propagowanie tej dyscypliny sportowej. Marcin jest też aktualnym wicemistrzem świata w 5-boju kettlebell w randze Master of Sport in Pentathlon Kettlebell IKMF. Posiada też (jako jedna z 10 osób w Polsce), uprawnienia instruktora- wykładowcy kettlebell. Oznacza to że może on prowadzić samodzielnie kursy kończące się nadaniem uprawnień instruktorskich.

Egzamin i uprawnienia

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują uprawnienia Instruktora 5-boju kettlebell Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness. Pozwalają one na samodzielne prowadzenie zajęć grupowych i treningu osobistego z zakresu kettlebell z ukierunkowaniem na 5-bój. Egzamin w ostatnim dniu szkolenia, jest łatwy do zdania dla wszystkich aktywnie uczestniczących w kursie. Jego celem nie jest sprawdzian siły lecz umiejętności przyswojenia sobie technik poznanych w czasie kursu.
Uprawnienia są honorowane w Polsce i na całym świecie – Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness jest jedyną polską instytucją szkolącą instruktorów kettlebell, która jest wpisana do KRS. Jest też członkiem licznych organizacji międzynarodowych skupiających środowiska kettlebell na całym świecie.

Cena, sposoby płatności i zapisy

Uczestnicy płacą za kurs na miejscu w dniu szkolenia. Normalna opłata wynosi 990 zł. Do tej kwoty należy jeszcze dodać 60 zł rocznej składki członkowskiej na Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness (organizacja zrzeszająca instruktorów kettlebell).
Sposoby płatności: W momencie rejestracji na szkolenie roczna składka członkowska -60 zł przelewem na konto Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness. Konto nr 30 1940 1076 3109 2238 0000 0000 z zaznaczeniem „Roczna składka członkowska od 3 lipca”. Pozostałą kwotę (990 zł ) na miejscu w dniu szkolenia.
Zapisy wyłącznie za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

WAŻNE

Osoby, które ukończą kurs mogą w jego kolejnych edycjach uczestniczyć całkiem za darmo pod warunkiem nie zalegania ze składkami na Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness.

Kurs instruktora kettlebell – ulgi

Instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness (dotyczy instruktorów kettlebell, giriewoj sport oraz hardstyle) mający na bieżąco opłacone składki 20% rabatu – to znaczy 800 zł zamiast 990 zł.

Informacje dodatkowe

Jeżeli macie pytania lub wątpliwości, kierownik szkolenia – Lech LEON Kledzik z przyjemnością odpowie na wszystkie: biuro@kettlebell.org.pl lub tel 660786972
Zobaczcie też pełną listę szkoleń, kursów instruktorskich bulgarian bag oraz kettlebell a także obozów sportowych prowadzonych przez nas