Wrocław kurs instruktorski kettlebell

Wrocław kurs instruktorski kettlebell

Wrocław kurs instruktorski kettlebell.

Data i miejsce

Klub “Studio Wu-ef ” przy ulicy  Zwycięskiej 14b, 53-033 Wrocław. Weekend 22/23 kwietnia 2023. W sobotę zaczniemy o 14.00 a w niedzielę o 9.00. Każdego dnia szkolenie zajmie nam około 6 godzin, to znaczy, że w sobotę skończymy około 20.00, a w niedzielę o 15.00

Opis

Celem szkolenia jest nauczenie ponad 20 podstawowych technik kettlebell. Będą to zarówno ćwiczenia z amerykańskiej szkoły hardstyle, jak i rosyjskiej giriewoj sport. Ważnym elementem szkolenia będzie wyrobienie umiejętności wykrywania i korygowania błędów u przyszłych podopiecznych.

Prowadzący

Szkolenie poprowadzi Lech LEON Kledzik – najstarszy wiekiem i doświadczeniem polski instruktor kettlebell. LEONOWI asystować będzie Marcin Wroński. Marcin posiada uprawnienia instruktorskie zarówno amerykańskiej szkoły kettlebell hardstyle, jak i rosyjskiej giriewoj sport. Należy też do bardzo wąskiego grona instruktorów wykładowców PSKiF, co oznacza, że może samodzielnie ie poprowadzić kurs instruktorski.

Egzamin

Egzamin nie będzie testem siły czy sprawności, a jedynie sprawdzianem nauczonych w czasie kursu technik. Dla wszystkich aktywnie biorących udział w szkoleniu zazwyczaj nie sprawia on większych problemów.

Uprawnienia

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat oraz legitymację instruktora kettlebell. Uprawnia to do prowadzenia treningów osobistych i grupowych oraz szkoleń kettlebell pod warunkiem nienadawania w ich wyniku uprawnień instruktorskich. Uwaga: legitymacje i certyfikaty będą drukowane około 10 dni przed szkoleniem. Osoby, które zapiszą się później otrzymają uprawnienia wypisywane ręcznie, nie drukowane. Uprawnienia są ważne tak długo jak długo instruktor przynależy do Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness (wiąże się to z obowiązkiem corocznego płacenia składki członkowskiej 60 zł za 12 miesięcy). Uwaga: dla osób które posiadają ważne uprawnienia instruktorskie udział w kolejnych kursach instruktora kettlebell na zasadzie “wolnego słuchacza” jest bezpłatny

Organizator

Organizatorem szkolenia jest Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness

Rejestracja udziału

Rejestracja udziału wyłącznie za pośrednictwem FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO

Cena i formy płatności

1.090 złotych + 60 złotych roczna składka członkowska na Polskie Stowarzyszenie Kettlebell i Fitness (organizacja zrzeszająca instruktorów kettlebell).

Składka na PSKiF 60 zł powinna być zapłacona w momencie rejestracji przelewem na konto Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness, konto nr 30 1940 1076 3109 2238 0000 0000 z zaznaczeniem „Roczna składka członkowska od 22 kwietnia Wrocław”. UWAGA: podane konto jest kontem wyłącznie do wpłacania składek członkowskich, prosimy nie dokonywać na nie żadnych innych wpłat.

Właściwą opłatę za kurs – 1.090 zł, prosimy zapłacić gotówką, na miejscu w dniu szkolenia.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości, prowadzący szkolenie Lech LEON Kledzik stoi zawsze chętnie do Waszej dyspozycji: biuro@kettlebell.org.pl tel. 660786972

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z poprzednich szkoleń oraz naszymi planami na najbliższe miesiące.