Zawody kettlebell – dofinansowanie zawodników

Zawody kettlebell – dofinansowanie zawodników

29 kwietnia w Gdańsku odbyło się odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness oraz Polskiej Federacji Sportów Odważnikowych. Władze obu organizacji podjęły uchwałę o dofinansowaniu majowych startów naszych zawodników. Chodzi o zawody kettlebell: Mistrzostwa Europy w Niemczech i Puchar Świata w Rosji.
Postanowiono zapłacić za licencje zawodnicze (60 euro). Podobnie sędziom zapłacić za licencje sędziowskie (50 euro). Jeżeli zawodnik posiada już licencję,  organizacje zapłacą za niego opłatę startową (70 euro). Uchwała w sprawie dofinansowania podjęto jednogłośnie.

Przypominamy, że obie organizacje nie korzystają z jakiejkolwiek formy dofinansowania i utrzymują się jedynie ze składek członkowskich i działalności statutowej

Zobacz jak wstąpić do Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness