Stowarzyszenie

Celem Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness jest propagowanie aktywności fizycznej. W pierwszym rzędzie ćwiczeń z odważnikami kulowymi (kettlebell) ale również workami bułgarskimi, maczugami clubbell, manekinami zapaśniczymi czy taśmami oporowymi. Organizacja działa zgodnie ze STATUTEM. Stowarzyszenie jest jedyną polską strukturą kettlebell wpisaną do KRS. Jest też jedynym członkiem i przedstawicielem International Union of Kettlebell Lifting w Polsce. Przytłaczającą większość członków (w 2018 – ponad tysiąc) stanowią instruktorzy kettlebell.

Stowarzyszenie jest mocno związane licznymi więzami z 300-letnią tradycyjną rosyjską szkołą kettlebell – giriewoj sport. Mimo tego nie odwraca się od innych kierunków jak kettlebell hardstyle, crossfit czy kettlebell wersji fitnessowej.

Swą działalność statutową Stowarzyszenie realizuje poprzez organizowanie szkoleń, kursów instruktorskich, obozów sportowych czy zawodów kettlebell oraz bulgarian bag. Wiele z tych szkoleń jest bezpłatnych. Instruktorzy prowadzą je bezinteresownie, nie pobierając wynagrodzenia. Najpopularniejsze z bezpłatnych szkoleń są 3-godzinne: “Podstawy kettlebell”, “Podstawy bulgarian bag”, “Rwanie car ćwiczeń kettlebell”, “Kultowe treningi kettlebell – 300 Maxwella”, “Kultowe treningi kettlebell – 3 x 300”, “Podstawy kettlebell hardstyle”, Podstawy kettlebell – giriewoj sport”. Przed ważnymi zawodami krajowymi kettlebell lifting organizowane są też często 2-dniowe, bezpłatne kursy sędziowskie. Wiele inicjatyw organizowanych jest wspólnie z Polską Federacją Sportów Odważnikowych.

Ważnym elementem działalności jest pomoc finansowa dla reprezentacji Polski startującej w ważnych zawodach międzynarodowych. Od wielu lat Stowarzyszenie stara się pokrywać koszty licencji zawodniczych (60 euro) i sędziowskich (50 euro) oraz opłat startowych (zazwyczaj 60-70 euro). Środki na tą działalność pochodzą ze składek członkowskich (5 zł miesięcznie) oraz działalności statutowej. Organizacja nie korzysta z jakiejkolwiek formy dofinansowania, sponsoringu czy wsparcia finansowego z zewnątrz.

Chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia? Przeczytaj jak to zrobić.